Plany i programy stacjonarnych studiów pierwszego stopnia S1 na kierunku Budownictwo

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na czteroletnie studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji

Rok

Studiów

Plany obowiązujące od danego roku rekrutacji Sylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2017/2018 I rokplany zatwierdzone w maju 2017 r. sylabusy przedmiotów
2016/2017 II rokplany zatwierdzone w lipcu 2015 r. sylabusy przedmiotów
2015/2016 III rokplany zatwierdzone w lipcu 2015 r. sylabusy przedmiotów

2014/2015

IV rok

plany zatwierdzone w czerwcu 2014 r.

KRK i sylabusy przedmiotów

Powrót