O nas

Sejmik Wydziałowy Samorządu Studenckiego jest przedstawicielem studentów na naszym wydziale. Bierze czynny udział w życiu akademickim na wydziale.

 

Skład Samorządu na lata 2016/2018

 

 • Alicja Hawryszków - przewodniczący
 • Jakub Golon - wiceprzewodniczący
 • Weronika Marańska - sekretarz
 • Anna Jagiełło
 • Natalia Sobierska
 • Bartosz Jędrzejewski
 • Krzysztof Wojciechowski
 • Rafał Jóźwiak
 • Szymon Kaziszyn

samorzad_WBiA.jpg

 

Przedstawiciele Samorządu zasiadają w komisjach zajmujących się ważnymi problemami naszego wydziału:

 

 • Komisja Mieszkaniowa
 • Komisja Socjalno - zapomogowa
 • Komisja Sportowa
 • Komisja Wyborcza
 • Komicje programowe dla kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska

 

 

Co więcej, Samorząd Studentów WBiA zajmuje się organizacją takich wydarzeń jak: Bal Wydziału "Budowa", Zbiórki Krwi, Świąteczna Akcja "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem", wielu innych charytatywnych akcji, których potrzeba wynika w trakcie semestru, oraz wielu innych wydarzeń.