Adres wydziału

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury

Budynek kierunków: Budownictwo, Inżynieria Środowiska oraz Inżynier Europejski

al. Piastów 50

70-311 Szczecin

tel.: 91 449 42 21

fax: 91 449 42 25

 

Budynek kierunków: Architektura i Urbanistyka oraz Wzornictwo

ul. Żołnierska 50

71-210 Szczecin

tel.: 91 449 59 92