Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Budownictwa i Architektury - Kadencja 2016/2020

 


  WŁADZE  WYDZIAŁU:

   

 1. dziekan - dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ndzw.
 2. prodziekan – dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ndzw.
 3. prodziekan - dr hab inż. arch. Piotr Arlet 
 4. prodziekan - dr inż. Teresa Rucińska
 5. prodziekan - dr inż. Andrzej Pozlewicz

    

 6.  

  PROFESOROWIE  TYTULARNI:

   

 7. prof. zw. dr hab. inż.  Włodzimierz Kiernożycki
 8. prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz
 9. prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
 10. prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski
 11. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
 12. prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
 13. prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
 14. prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
 15. prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz

    

 16.  

  SAMODZIELNI  PRACOWNICY  NAUKI:

   

 17. dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ndzw.
 18. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ndzw.
 19. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ndzw.
 20. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ndzw.
 21. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ndzw.
 22. dr hab. inż. Jerzy Wira, prof. ndzw.  
 23. dr hab. inż. Andzrej Wieczorek, prof. ndzw.
 24. dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ndzw.
 25. dr hab.inż.arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ndzw.
 26. dr hab. inż. Jacek Kurnatowski
 27. dr hab. inż. Andrzej Aniszewski
 28. dr hab. inż. Anna M. Głowacka
 29. dr hab. inż. Magdalena Janus
 30. dr hab. inż. Paweł Mieczkowski
 31. dr hab. Marek Tarnawski
 32.  dr hab. Ryszard Ewertowski
 33. dr hab. Renata Jackowiak
 34. dr hab. Zbigniew Blekiewicz
 35. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ndzw.

   

  POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY 
 36. dr inż. Tomasz Wróblewski
 37. dr inż. Adrian Silicki
 38. dr inż. Stefan Nowaczyk
 39. dr inż. Roman Bednarek 
 40. dr inż. Jolanta Borucka-Lipska
 41. dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
 42.  

  PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NIE  BĘDĄCYCH  NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI:
 43. mgr Krystyna Gągało
 44. mgr Agnieszka Hreczuch
 45.  

  PRZEDSTAWICIELE  DOKTORANTÓW:
 46. mgr inż. arch. Eliza Goczyńska
 47. mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska
 48. mgr inż. Szymon Skibicki
 49. mgr inż. Norbert Olczyk

 50. PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW: 

   

 51. inż. Eryk Szawaryński
 52. Alicja Hawryszków
 53. Martyna Cieślik
 54. Szymon Kaziszyn
 55. Anna Kostrzewa
 56. Jakub Golon