Uchwały RW 2018/19

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 1/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Aniszewskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Sanitarnej- treść uchwały


Uchwała nr 2/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. arch. Waldemara Marzęckiego na stanowisku profesora w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały


Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: formy realizacji i wymiaru praktyk zawodowych na
studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury w dyscyplinach architektura i urbanistyka, budownictwo oraz inżynieria środowiska - treść uchwały


Uchwała nr 4/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pilcha - treść uchwały


Uchwała nr 5/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jakobowi Machon - treść uchwały


Uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakoba Machon - treść uchwały


Uchwała nr 7/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały


Uchwała nr 8/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały


Uchwała nr 9/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały


Uchwała nr 10/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Danucie Koniecznej - treść uchwały


Uchwała nr 11/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Danuty Koniecznej - treść uchwały


Uchwała nr 12/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę warunków zatrudnienia mgr Patryka Słowińskiego - treść uchwały


Uchwała nr 13/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pilcha - treść uchwały


Uchwała nr 14/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: nadania mgr inż. Michałowi Pilchowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały


Uchwała nr 15/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofowi Gumnemu - treść uchwały


Uchwała nr 16/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Gumnego - treść uchwały


Uchwała nr 17/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofowi Wierzbickiemu - treść uchwały


Uchwała nr 18/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wierzbickiego - treść uchwały


Uchwała nr 19/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wierzbickiego - treść uchwały


Uchwała nr 20/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały


Uchwała nr 21/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jakobowi Machon - treść uchwały


Uchwała nr 22/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Danuty Koniecznej - treść uchwały


Uchwała nr 23/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów i prac dyplomowych przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały


Uchwała nr 24/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia opiekunów naukowych dla nowo przyjętych doktorantów na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 - treść uchwały


Uchwała nr 25/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji programowej kierunku budownictwo - treść uchwały


Uchwała nr 26/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy najlepszych absolwentów wytypowanych
do „Złotej Księgi Absolwenta” - treść uchwały


Uchwała nr 27/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o prowadzenie studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały


Uchwała nr 27A/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, cyklu kształcenia w Państwowym Uniwersytecie Gospodarstwa Wodnego i Wykorzystania Przyrody na kierunku: architektura - treść uchwały


Uchwała nr 28/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Grzegorza Szmechela - treść uchwały


Uchwała nr 29/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Olgi Kopczyńskiej - treść uchwały


Uchwała nr 30/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Agaty Wygockiej-Domagałło - treść uchwały


Uchwała nr 31/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht - treść uchwały


Uchwała nr 32/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Piotra Tkacza - treść uchwały


Uchwała nr 33/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. Aleksandry Mokrzyckiej - Olek - treść uchwały


Uchwała nr 34/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. Rafała Jaworskiego - treść uchwały


Uchwała nr 35/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Miłosza Raczyńskiego - treść uchwały


Uchwała nr 36/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Ryszarda Hajdamowicza - treść uchwały


Uchwała nr 37/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Jacka Mazura - treść uchwały