Komisje

Wydziałowe komisje ds. przewodów doktorskich

Na podstawie Uchwały nr 34/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie powołała stałe wydziałowe komisje ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz w dyscyplinie budownictwo na kadencję 2016/2020 w następujących składach:

 

Skład Wydziałowej Komisji d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka 

Przewodniczący:  

 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Członkowie:  

 • prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski
 • prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
 • dr hab. inż. arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. nadzw.
 • dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. arch. Piotr Arlet
 • dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun
 • dr hab. Renata Jackowiak

                                                  

 Skład Wydziałowej Komisji d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie budownictwo:      

 

Przewodniczący:  

 • prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

Członkowie:  

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal                                          
 • prof. zw. dr hab. inż. Halina Garbalińska                             
 • dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. nadzw.               
 • prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz                             
 • dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw.             
 • prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki                   
 • dr hab. inż. Paweł Mieczkowski                                           
 • prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz                             
 • dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. nadzw.             
 • prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie inżynieria środowiska:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

Członkowie:

 • dr hab. inż. Andrzej Aniszewski                                          
 • dr hab. nt Ryszard Ewertowski                                           
 • dr hab. inż. Janus Magdalena, prof. nadzw.              
 • dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. nadzw.               
 • prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki                   
 • dr hab. inż. Jacek Kurnatowski                                             
 • dr hab. inż. Andrzej Wieczorek, prof. nadzw.         


Uchwała nr 34

Skład Komisji rekrutacyjnych w dyscyplinach Architektura i Urbanistyka oraz Budownictwo.

W odniesieniu do Uchwały nr 12 Senatu ZUT w Szczecinie z dn. 12 marca 2015 r. do rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Architektury, na rok akademicki 2015/2016 powołane zostały wydziałowe komisje rekrutacyjne w składzie:

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej Architektura i Urbanistyka:
 1. dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. nadzw. – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
 3. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
 4. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. nadzw.
 5. dr inż. arch. Leszek Świątek - Sekretarz

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska:
 1. prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
 3. prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
 4. prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
 5. dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. nadzw.
 6. dr inż. Hanna Weber – Sekretarz