Informacje dla Kandydata na studenta WBIA

Informacje nt. elektronicznej legitymacji studenckiej dla kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia 04.09.2019 08:01

Kierunki: Budownictwo, Budownictwo spec. Inżynier Europejski, Inżynieria Środowiska

Każdy kandydat podejmujący studia pierwszego stopnia (i nie studiujący na innych kierunkach w ZUT) zobowiązany jest do zapłaty kwoty 22 zł za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej. Przelewu należy dokonać na INDYWIDUALNE konto bankowe w ZUT, przeznaczone do opłat za legitymację studencką.

Tytuł wpłaty: opłata za legitymację studenckąWydział Budownictwa i Architektury ZUT

Właściciel rachunku: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Indywidualny nr konta bankowego, do opłat za legitymacje, zostanie przekazany drogą e-mailową, na adres poczty elektronicznej podany przez kandydatów w procesie rekrutacji. Warunkiem niezbędnym do zlecenia wydruku legitymacji studenckiej, jest wcześniejsze dotarcie przelewu na konto bankowe w ZUT.

Każdy student ZUT może posiadać tylko jedną legitymację studencką, dlatego dla osób studiujących na innych wydziałach uczelni NIE ZOSTANĄ wydrukowane kolejne legitymacje.

W dniu 04.09.2019 r. wiadomość z numerem konta zostanie rozesłana do kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: Budownictwo, Budownictwo - spec. Inżynier Europejski, Inżynieria Środowiska
Termin płatności 11.09.2019.

 

W razie nieotrzymania wiadomości e-mail z nr konta,  kandydaci przyjęci w I turze rekrutacji na w/w kierunki, proszeni są o kontakt pod adresem mturbo@zut.edu.pl