Gdzie złożyć dokumenty

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska


al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, pokój nr 206
od 11.07. do 30.07 2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 16.09. do 26.09 2019 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 42 40; 91 449 42 18; 91 449 47 16
e-mail: rekrutacjawbia@zut.edu.plDYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, inżynieria środowiska


al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, pokój nr 137
29-30.08.2019 r. w godz. 09:00-11:00; 13:00-15:00,
02-06.09.2019 r. w godz. 09:00-11:00; 13:00-15:00,
09-12.09.2019 r. w godz. 09:00-11:00; 13:00-15:00

Uwaga - możliwość  indywidualnego umówienia się w innym terminie pod nr telefonów

91 449 4300; 449 4625; 449 4279; 449 4201
rekrut.wbia.N@zut.edu.plDYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KIERUNKI STUDIÓW – architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia


ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin,
pokój nr 115
od 11.07. do 19.07; od 24.07. do 30.07.2019 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-13:00
tel. 91 449 56 73