Obrony rozpraw doktorskich

Obrony rozpraw doktorskich z dyscypliny naukowej Inżynieria  Środowiska

Imię i nazwisko

Jednostka organizacyjna

Promotor

Termin obrony rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej i autoreferat

Recenzje rozprawy doktorskiej

2018
mgr inż. Robert Mańkodr hab. n. t. Ryszard Ewertowski

9 maja 2018

- zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- prezentacja obrony rozprawy doktorskiej w formacie MP4

- w języku polskim

- w języku angielskim

- autoreferat

- dr hab inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr

- prof. dr hab inż. of. wacht. Bernard Wiśniewski

mgr inż. Jerzy Nejranowskiprof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

25 kwietnia 2018

- zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- w języku polskim

- w języku angielskim

- prof. dr hab. inż. Halina Koczyk

- dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL