Regulaminy i procedury

Załącznik do Uchwały nr 91/2015/2016 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 16 marca 2016 r.

POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE.

W załączeniu:

załącznik do uchwały: TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

 

Powrót