Kontakt z dziekanatem

Imię i nazwiskoStanowiskoadres e-mailTelefon
mgr Agnieszka Hreczuchkierownik dziekanatuagnieszka.hreczuch@zut.edu.pl91 449-42-21
Krystyna SzymańskaStudia stacjonarne BUDOWNICTWOkrystyna.szymanska@zut.edu.pl91 449-47-16
mgr Małgorzata GruszeckaStudia stacjonarne BUDOWNICTWOmalgorzata.gruszecka@zut.edu.pl91 449-47-16
mgr Ludmiła Sikorska

Studia stacjonarne - Kierunki:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

BUDOWNICTWO

ludmila.sikorska@zut.edu.pl91 449-42-18
mgr inż. Grażyna DukiewiczECEM – Inżynier Europejski, studia doktoranckiegrazyna.dukiewicz@zut.edu.pl91 449-48-17
Edyta Grzeszczyk

Studia niestacjonarne – Kierunki:

BUDOWNICTWO

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

edyta.grzeszczyk@zut.edu.pl91 449-49-95
mgr inż. Magdalena Andrzejak
(kierownik sekcji dla kierunków
AiU, PAWiO oraz Wzornictwo)

KIERUNKI:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

S1 oraz N2

PAWiO S1

mandrzejak@zut.edu.pl

91 449-56-73

mgr Marzena Malucha

 

STYPENDIA oraz KIERUNKI:

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA S2

WZORNICTWO S1 oraz S2

mmalucha@zut.edu.pl

91 449-59-92

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW PRZEZ PRODZIEKANÓW:

Kierunek Budownictwo i Inżynieria środowiska STUDIA STACJONARNE - Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych kierunki budownictwo (S1, S2) i inżynieria środowiska (S1, S2) - dr inż. Teresa Rucińska, tel. 91 449-42-40, wtorki w godzinach 14:00 - 15:00 i czwartki w godzinach 12:30 - 13:15 (al. Piastów 50, p.210)

Kierunek Budownictwo i Inżynieria środowiska STUDIA NIESTACJONARNE i IE - Prodziekan ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej oraz nauczania na studiach niestacjonarnych kierunek budownictwo (N1, N2) i inżynieria środowiska (N2) oraz na studiach stacjonarnych S1 specjalności OIZwB-IE - dr inż. Andrzej Pozlewicz, tel. 91 449-49-95. środy 14:00-15:00, soboty zjazdowe 13:00-14:30 (al. Piastów 50, p. 105/106)

Kierunek Architektura i Urbanistyka oraz Wzornictwo STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE - Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach architektura i urbanistyka (S1, S2 i N2), PAWiO (S1) oraz wzornictwo (S1 i S2) - dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT,  tel. 91 449-55-24, (ul. Żołnierska 50, p. 113)