Skład Rad Programowych

Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołuje rady programowe na kadencję 2016/2020 w następujących składach:

Rada Programowa dla kierunków Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska - Uchwała nr 40/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r.:

 1. prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki KKŻiTB
 2. prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz KBO
 3. prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer KG
 4. prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska KMBiFB
 5. prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik KOWiC
 6. prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal KG
 7. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT KDiM
 8. dr hab. inż. Anna Głowacka (Iżewska), prof. ZUT, KIS
 9. dr hab. inż. Jacek Kurnatowski BW
 10. dr inż. Tomasz Wróblewski ZTK
 11. dr inż. Stefan Nowaczyk ZDEOiZwB
 12. dr inż. Andrzej Pozlewicz prodziekan ds. nauczania
 13. dr inż. Teresa Rucińska prodziekan ds. nauczania

 

Rada Programowa dla kierunków Architektura i Urbanistyka, Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia oraz Wzornictwo - Uchwała nr 40/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r.:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki KUiPP
 2. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski KHiTA
 3. prof. dr hab. inż. arch. Adam M.Szymski KAWTiMP
 4. dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ZUT KPA
 5. dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ZUT KSW
 6. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT KPA
 7. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT KMiPTEA
 8.  dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT KMiPTEA
 9.  dr hab. Renata Jackowiak KW
 10. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun KMiPTEA
 11. dr inż. arch. Wojciech Bal KAWTiMP
 12. dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska KHiTA
 13. dr hab. inż. arch. Piotr Arlet - prodziekan ds. nauczania, ZGWiP