Konkursy dla Studentów

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP.

Zapraszamy studentów architektury do wzięcia udziału w Konkursie na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP.

Termin składania prac: do dnia 09.03.2020, do godziny 14:00. Szczegóły na stronie SARP:

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs,2799/

 

Prace oceniać będzie Jury w składzie:

Arch. Grzegorz Stiasny, SARP

Arch. Jacek Lenart, SARP

Arch. Ryszard Wilk, SARP

Arch. Jan Wirth, BDA

Dr Olaf Bahner, BDA

 

Załączniki:

 


Konkurs dla Studentów - STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Szanowni Studenci,

działania zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego są priorytetem dla krajów Unii Europejskiej. Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami gospodarki cyrkularnej w Polsce, to zarówno wyraz chęci sprostania wymogom stawianym przez prawo i konsumentów, jak i przyjęcie odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska.

 

Chcąc zbudować platformę wymiany najlepszych, cyrkularnych praktyk chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w konkursie „STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego”. Celem konkursu jest inspirowanie środowiska akademickiego oraz firm do poszukiwania, wdrażania i promowania rozwiązań zgodnych z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Wspólnie możemy łatwiej i bardziej skutecznie propagować ideę GOZ.

 

Wierzymy, że tegoroczna edycja, zaowocuje wieloma inspirującymi zgłoszeniami. Dwie poprzednie odsłony konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem uczelni i przedsiębiorstw wszystkich kategorii, od korporacji znanych na całym świecie po start-upy. Wskazuje na to rosnąca z roku na rok liczba zgłoszeń i ich wysoka wartość merytoryczna. Ubiegłoroczną zwyciężczynią w kategorii studenckiej została Anna Kozieł z Politechniki Warszawskiej z projektem „Brakujący znak na opakowaniu”. Wyróżnienia przyznano Aleksandrze Kucie z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za projekt „DeCloths” i Małgorzacie Rozmus z Politechniki Częstochowskiej za projekt „KOPudełka”.

 

Jak wziąć udział?

Uczestnicy mogą zgłaszać się w trzech kategoriach:

1. przedsiębiorstwa, które wdrożyły praktyki GOZ,

2. przedsiębiorstwa, które wdrożyły działania promujące GOZ,

3. studenci, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 31 stycznia 2020. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w kwietniu 2020 r. podczas gali podsumowującej trzecią edycję konkursu. Zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Uczelnie zostaną także wyróżnione certyfikatem dobrych praktyk.

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań „Rekopol”, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej i zgłoszenia się do konkursu: www.stenarecycling.pl/stenacircular-economy-award