Kiedy i gdzie złożyć dokumenty

  • BUDOWNICTWO
  • BUDOWNICTWO (specjalność-inżynier europejski)
  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Komisja rekrutacyjna na studia STACJONARNE:

al. Piastów 50,

70-311 Szczecin

Pokój 102

tel. 091 449 42 40 (od pon. do pt. w godz 10:00-14:00)

adres e-mail: rekrutacjawbia@zut.edu.pl

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ na studia stacjonarne

11 lipca 2018 - 03 sierpnia 2018 (poniedziałek-piątek od 10 do 14)
17 września 2018 - 27 września 2018 (poniedziałek-piątek od 10 do 14)

Drugi termin testu dla kandydatów na S2 Inżynieria Środowiska

25.09.2018, godz.12:00, sala 356

 

  • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
  • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA

 

Komisja rekrutacyjna na studia STACJONARNE:

ul. Żołnierska 50,

70-210 Szczecin

Pokój 115 (dziekanat) lub 112

tel. 091 449 59 92 lub 091 449 56 11 (od pon. do pt. z wyłączeniem śr. w godz 10:00-14:00)

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ na studia stacjonarne

Pierwszego stopnia (S1):

12 lipca 2018 - 20 lipca 2018 (poniedziałek-piątek od 10 do 14)

Drugiego stopnia (S2):

24 lipca 2018 - 01.08.2018 (poniedziałek-piątek od 10 do 14)