Studia drugiego stopnia po angielsku

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury

Rekrutacja na semestr zimowy 2019/2020 Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie, 3 semestry, 90 ECTS, w języku angielskim) Kierunek: Architektura i Urbanistyka

Wymagania wstępne:

  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Architektura
  • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Zajęcia prowadzone będą również przez przedstawicieli firm i wykładowców z zagranicy. Możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja elektroniczna zgodnie z terminami rekrutacji na studia drugiego stopnia, kierunek Architektura i Urbanistyka

Rekrutacja: Formularz elektronicznej rejestracji kandydata

W roku akademickim 2019/2020 bez opłat za studia!

Początek – 1.10.2019

Plan studiów/Course structure:
Szczegółowy opis na stronie/Detailed syllabi description: KRK ZUT

Przedmioty w poszczególnych semestrach mogą ulegać modyfikacjom/The listed below components semester by semester may change

No

Code

Course name

ECTS points

Contact hrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classes hrs

Notes

1

WBIA/AUP/S2/30

History of Architecture and Urban Planning

3.0

45

15

30

 

 

 

2

WBIA/ AUP/S2/28

Heritage Protection1

4.0

75

15

 

60

 

 

3

WBIA/ AUP/S2/2

Architectural design 1

4.0

60

15

 

45

 

 

4

WBIA/AUP/S2/23

ECO-Architectural design

4.0

60

15

 

45

 

5

WBIA/AUP/S2/10

CAD

1.0

15

 

15

 

 

6

WBIA/ AUP/S2/54

Urban design

4.0

75

15

 

60

 

7

WBIA/ AUP/S2/45

Psychology of architecture and perception of composition

2.0

60

15

 

45

 

8

Elective block – 2 (ABCDE)

5

60

15

 

45

 

Elective 2 - 1 out of 5

9

Polish Language and Culture

4.0

45

 

 

 

 

For Foreigners

    

Elective block 2

No

Code

Course name

ECTS points

Contact hrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classes hrs

Notes

A

WBIA/ AUP/S2/5

Architectural design – revitalization1

5.0

60

15

 

45

 

 

B

WBIA/AUP/S2/51

Specialistic architectural designing -1

5.0

60

15

 

45

 

 

C

WBIA/AUP/S2/4

Architectural design - public utility -1

5.0

45

 

 

45

 

 

D

WBIA/AUP/S2/52

Urban and Architectural Design -1

5.0

60

15

 

45

 

 

E

WBIA/AUP/S2/36

Parametric design -1

5.0

60

15

 

45

 

 

 

No

Code

Course name

ECTS points

Contact hrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classes hrs

Notes

1

WBIA/AUP/S2/29

Heritage Protection 2

4.0

75

15

 

60

 

 

2

WBIA/AUP/S2/49

Spatial and regional planning

4.0

75

15

 

60

 

 

3

WBIA/AUP/S2/34

Internship

2.0

30

 

 

 

 

 

4

WBIA/S2/AUP/1

Architectural design 2

4.0

60

 

 

45

 

5

WBIA/AUP/S2/24

Fine art aspects1

1.0

15

 

 

15

 

6

WBIA/AUP/S2/11

 City management

4.0

90

30

30

30

 

7

Elective block 1 (Foreign Language)

3.0

30

 

 

 

30

For Foreigners

8

Elective block 3

1

45

15

 

 

 

Elective3 - 1 out of 2

9

Elective block 4

4

45

 

 

45

 

Elective 4 - 1 out of 5

10

Elective block 5

2

 

 

15

 

Elective 5 - 1 out of 1

 

Elective block 3

No

Code

Course name

ECTS points

Contact hrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classesh rs

Notes

A

WBIA/AUP/S2/

Protection of industrial property

5.0

15

15

 

45

 

 

B

WBIA/AUP/S2/43

Protection of intellectual property (copyright)

1.0

15

15

 

 

 

 

 

Elective block 4

No

Code

Course name

ECTS points

Contact hrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classes hrs

Notes

A

WBIA/AUP/S2/6

Architectural design - revitalization-2

4

45

 

 

45

 

 

B

WBIA/AUP/S2/51

Specialisticarchitectural design -2

4

 

 

45

 

 

C

WBIA/AUP/S2/3

Architectural design - public utility -1

4.0

45

 

 

45

 

 

D

WBIA/AUP/S2/53

Urban and architectural design -2

4.0

45

 

 

45

 

 

E

WBIA/AUP/S2/36

Parametric design2

4

45

 

 

45

 

 

 

Elective block 5

No

Code

Course name

ECTS points

Contacthrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classeshrs

Notes

A

WBIA/AUP/S2/38-42

Preliminary diploma project

5.0

15

15

 

 

 

 

No

Code

Course name

ECTS points

Contact hrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classes hrs

Notes

1

WBIA/AUP/S2/32

History of Art

2.0

30

30

 

 

 

 

2

WBIA/AUP/S2/22

Diploma work and diploma exam

17.0

30

 

 

 

 

 

3

WBIA/AUP/S2/51

Specialisticarchitectural design -2

4.0

45

 

 

45

 

 

4

WBIA/AUP/12-16

Diploma project

4.0

30

 

 

30

 

5

WBIA/AUP/S2/17-21

Diploma Seminar

4.0

30

 

 

30

 

6

WBIA/AUP/S2/25

Fine art aspects2

2.0

30

 

 

30

 

7

Elective block-6

2

30

30

 

 

 

Elective6 - 1 out of 2

8

Elective block-7

1

45

15

 

 

 

Elective7 - 1 out of 2

 

Elective block 6

No

Code

Course name

ECTS points

Contact hrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classes hrs

Notes

A

WBIA/AUP/S2/31

HSS - Ethical and social aspects of business

2

30

30

 

 

 

 

B

WBIA/AUP/S2/33

HSS - philosophy of sustainable development in construction and architecture

2

30

30

 

 

 

 

C

WBIA/AUP/S2/32

HSS - History of art.

2

30

30

 

 

 

 

 

 

Elective block 7

No

Code

Course name

ECTS points

Contact hrs

Lect

hrs

 

Lab    hrs

Proj

hrs

Classes hrs

Notes

D

WBIA/AUP/S2/46

SCI - Music

1

15

 

 

 

 

 

E

WBIA/AUP/S2/

SCI - Theatre

1

15

 

 

 

 

 

F

WBIA/AUP/S2/48

Selected issues of modern art and design

1

15

 

 

 

 

 

Explanation: Lect – lecture, Lab – laboratory class, Proj – project, Cl – classes, S – seminar, pass, e – exam

Total ECTS credit points: 90