Kariera

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• projektant podstawowych obiektów budowlanych
• kierownik budowy podstawowych obiektów budowlanych
• praca w instytutach naukowo-badawczych 
• praca w ośrodkach badawczo-rozwojowych 
• praca w instytutach (poradnictwo i upowszechnianie)
• praca w działach inwestycyjnych w przedsiębiorstwach budowlanych
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
• projektant złożonych obiektów budowlanych
• kierownik budowy złożonych obiektów budowlanych
• praca w instytutach naukowo-badawczych 
• praca w ośrodkach badawczo-rozwojowych 
• praca w działach inwestycyjnych w przedsiębiorstwach budowlanych