Szczegółowe informacje o specjalności

Szczegółowe informacje o specjalności OiZwB-IE

Studia na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – Inżynier Europejski trwają osiem semestrów, przy czym semestr siódmy jest semestrem odbywania praktyki zawodowej. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 2610 (2760 w przypadku studiowania jako drugi język obcy języka niderlandzkiego). Na naukę języków obcych przeznaczone jest 240 godzin zajęć (390 w przypadku studiowania języka niderlandzkiego).

Układ studiów:

Rok studiów

I

II

III

IV

semestr

1

2

3

4

5

6

7

8

TH

TH

TH

TH

TA

TA

PA

DH

Znaczenie symboli:

TH – theory at home  – część  teoretyczna na uczelni macierzystej;

TA  - theory abroad  -  część  teoretyczna na uczelni zagranicznej;

PA – practical placement abroad – praktyka zagraniczna;

DH – diploma at home – dyplom na uczelni macierzystej (z opcją dyplomu podwójnego);

 

 

Rozmieszczenie uczelni współuczestniczących w programie ECEM (kliknij aby powiększyć)

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA