Kariera

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
• Projektant
• Kierownik Budowy
• Pracownik Laboratorium
• Pracownik Zakładów Komunalnych
• Doradca ds. Odnawialnych Źródeł Energii
• Doradca Techniczny