Przewodnik po studiach

Czy studia Inżynierii Środowiska są trudne?

Do najtrudniejszych nie należą, ale do najłatwiejszych też nie - jest to przecież kierunek techniczny. A tak w ogóle, to jeśli szukasz najłatwiejszych studiów, to poszukaj innej Uczelni. Tylko potem nie zdziw się, że mając wyższe wykształcenie zostałeś bezrobotnym, lub nie możesz znaleźć pracy zgodnej ze swoim wykształceniem.

 

Jakie przedmioty są prowadzone na kierunku Inżynieria Środowiska?

Bardzo szczegółową rozpiskę wszystkich prowadzonych przedmiotów, z rozbiciem na semestry,   znajdziesz na podstronie: http://www.wbia.zut.edu.pl/wbia/krajowe-ramy-kwalifikacji.html

A w skrócie. Na pierwszym roku przedmioty ogólne, dające podstawę do dalszej nauki. A później to, czym będziesz zajmował się w przyszłości, tzn. przedmioty dotyczące urządzeń, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Nauczysz się jak te instalacje działają, jak je projektować, jak je wykonywać i jak eksploatować.

Zakres studiów obejmuje także technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, systemy gospodarowania odpadami, osadami ściekowymi, a także konwencjonalne i odnawialne źródła energii.  

 

Jaka jest forma zajęć prowadzonych na studiach?

W liceum były lekcje. W technikum również warsztaty. Na studiach jest więcej form zajęć: są Wykłady (teoria) i Ćwiczenia audytoryjne (zadania), ale też Ćwiczenia laboratoryjne i Ćwiczenia projektowe oraz Zajęcia terenowe.

Ćwiczenia laboratoryjne to taka praca na żywym organizmie: w węźle cieplnym, centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, w laboratorium wody i ścieków.

Ćwiczenia projektowe to z kolei nauka projektowania różnych urządzeń, sieci i instalacji np. instalacji wewnętrznych wod.-kan, c.o. i gazowych w budynku, węzła cieplnego, zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, oczyszczalni ścieków. Uczymy projektować w najnowszych programach specjalistycznych, które znacznie ułatwiają pracę Projektantowi np.:

 Audytor OZC firmy Sankom: obliczanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń przy projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania budynków, analiza cieplna i wilgotnościowa przegród budowlanych, wykonywanie charakterystyki i świadectw charakterystyki energetycznej budynków niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i oddania budynku do eksploatacji.

Audytor EKO firmy Sankom: wykonywanie analiz ekologicznych i ekonomicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę projektowanych budynków.

Audytor CO firmy Sankom: do projektowania instalacji centralnego ogrzewania tradycyjnych, instalacji c.o. mieszkaniowych, instalacji c.o. podłogowych i z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi, projektowania instalacji wody lodowej z klimakonwektorami (chłodzenie pomieszczeń) z możliwością wykonywania zestawień rur, armatury, grzejników i urządzeń oraz materiałów izolacyjnych (szczegółowe dane do kosztorysowania i zamówień).

Kan H2O firmy KAN-therm (producent Sankom): do projektowania instalacji wody zimnej również z hydrantami ppoż., oraz ciepłej wody z cyrkulacją z możliwością wykonywania zestawień rur, armatury, przyborów i urządzeń oraz materiałów izolacyjnych (szczegółowe dane do kosztorysowania i zamówień)

EPA SWMM i HydroCAD – kanalizacja deszczowa i EPANET – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna (systemy ciśnieniowe) – do projektowania/modelowania systemów infrastruktury miejskiej (wod-kan) i symulacji komputerowej, celem optymalizacji systemów i obserwacji modelowanych zjawisk (obserwacji zachowań przepływów na poszczególnych elementach sieci, obserwacji stężeń zanieczyszczeń itp.)

Koordynator – program do tworzenia profili sieci wod. – kan. i gaz.

Programy "on line" dla doboru np. pomp i pompowni, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, udostępniane przez producentów tych urządzeń

Wszystkie rysunki oczywiście  w programie graficznym AutoCad lub Arkadia 10

 

Zajęcia terenowe. Staramy się sporo zajęć organizować w terenie na obiektach infrastruktury komunalnej np.: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, ciepłowni, a także innych zakładów przemysłowych, np. Elektrowni Dolna Odra, Pralni Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie (największa pralnia przemysłowa w Europie), Gazoportu w Świnoujściu i innych.

Tam na bieżąco można skonfrontować wiedzę teoretyczną z rzeczywistością, a może też zwiedzić swoje przyszłe miejsce pracy.  

 

A co po studiach?

Na pewno po studiach kierunku Inżynieria Środowiska masz szansę pracować w ciekawym i dobrze płatnym zawodzie. Co ważne. Inżynier Inżynierii Środowiska (jak i Inżynier Budownictwa) będzie zawsze potrzebny.

Mody się zmieniają, technika idzie naprzód. Specjalista sprzed 10 lat od telewizorów kineskopowych, dziś jest bezrobotny.

Nowe budynki wyposażone we wszelkiego typu instalacje będą budowane i eksploatowane i za 10 i za 100 lat. Tym samym nie ma obawy, że kiedyś zostaniesz bez pracy.