Warunki i tryb rekrutacji

Warunki rekrutacji

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji (terminy, dokumenty, itp.) dostępne są na stronie.

 

Kryteria kwalifikacji:

Na studia I stopnia:

Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata.

Egzamin


Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych.

Składa się on z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej.

 

Egzamin tożsamy z egzaminem na kierunek architektura i urbanistyka.