Informacje bieżące

PROGRAM PROM-ZUT 21.10.2019 09:13

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2019 do godz. 12:00.
Miejsce składania wniosków:

  • dla kandydatów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, budynek CDBN, al. Piastów 45, pokój 1/32, w godz. 9:00 – 12:00.
  • dla kandydatów z pozostałych wydziałów, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, pok. 211, w godz. 9:00 – 12:00.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie:
prom.zut.edu.pl

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy PPI/PRO/2019/1/00008/U/00001