Dla wykładowców

Formatka przedmiotów

W załącznikach znajdą Państwo formatkę przedmiotu oraz instrukcję wypełnienia.

 

Instrukcja wypełniania formatki przedmiotu

Formatka przedmiotu


 

 

Zarządzenie nr 53 Rektora ZUT w Szczecinie

ZARZĄDZENIE NR 53

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 września 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 114 Rektora ZUT z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie rocznego wymiaru godzin dydaktycznych oraz trybu obniżania rocznego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

Uchwała Senatu ZUT nr 48 z dnia 28.06.2010

Uchwała w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków.

 

Treść uchwały