Finanse

Sprawozdanie GUS za rok 2018 – działalność badawcza

Załącznik:


POLON - dorobek Artystyczny

Załącznik:


POLON - dorobek Architektoniczny

Wykaz załączników:


Kalkulacja UPB-DZS 2018

Kalkulacja UPB-DZS 2018:

załącznik:

kalkulacja 2018

skorygowany plan rzeczowo-finansowy 2018


Sprawozdanie GUS za rok 2017 – działalność badawcza

Załącznik: Tabele do sprawozdania za rok 2017


Raport UPB-DZS 2017

Nazwa pliku: Wzór raportu UPB-DZS za rok 2017 - pobierz


Tabele do kwantyfikacji za rok 2017 - „grupa Budownictwo i Inżynieria Środowiska”

Tabela 1

Tabele 2 i 3


Tabele do kwantyfikacji grupa "Architektura i Urbanistyka oraz Wzornictwo"

tabela 1

tabela 2 oraz tabela 3 


Zasady kwantyfikacji 2017 - „grupa Budownictwo i Inżynieria Środowiska”

Załącznik zawierający zasady kwantyfikacji na rok 2017 - załącznik


Zasady kwantyfikacji architektura oraz wzornictwo

Zasady kwantyfikacji


Dotacja UPB-DZS 2017

Szablon wniosku i oświadczenia UPB-DZS 2017.

wniosek

oświadczenie


PROJEKTY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

W załącznikach znajdują się:

 

  1. Regulamin przyznawania i rozliczania środków finansowych na projekty badawcze dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
  2. Wyciąg z protokołu Nr 08/2012/2013 z posiedzenia Rady Wydziału Budownictwa i Architektury w dniu 24 kwietnia 2013 r.
  3. KALKULACJA WSTĘPNA na wykonanie badań przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
  4. Szablon sprawozdania
  5. Wniosek o wypłatę stypendium

 

Załączniki:

Regulamin

Wyciąg z protokołu

Kalkulacja wstępna- wzór

Szablon sprawozdania

Wniosek o wypłatę stypendium


 

 

WYNIKI KWANTYFIKACJI ZA ROK 2016

Kwantyfikacja za rok 2016


APLIKACJA W PARAMETRYZACJI

Karta aplikacji produktu


Wykaz czasopism punktowanych na rok 2016

Wykaz czasopism punktowanych na 2016 rok wykaz z dnia 09.12.2016 r.

część A wykazu

część B wykazu

część C wykazu