Informacje bieżące dla Studentów

Decyzje stypendialne 15.11.2018 14:03

Podpisane decyzje stypendium Rektora dla kierunków: Budownictwo, Inżynieria środowiska oraz Budownictwo – inżynier europejski są do odebrania w Dziekanacie ds. stypendialnych (p. 106)