Informacje bieżące dla Studentów

Decyzje w sprawie przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów dla kierunków: Budownictwo i Inżynieria środowiska 15.03.2019 12:47

Decyzje w sprawie przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów dla kierunków: Budownictwo i Inżynieria środowiska są do odebrania w Dziekanacie ds. stypendialnych,  p. 106, Al. Piastów 50. Decyzje nieodebrane do 22 marca zostaną wysłane pocztą.