Informacje bieżące dla Studentów

Informacje nt. elektronicznej legitymacji studenckiej dla kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia 05.09.2019 14:12

Kierunki: Architektura i Urbanistyka oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia

Każdy kandydat podejmujący studia pierwszego stopnia (i nie studiujący na innych kierunkach w ZUT) zobowiązany jest do zapłaty kwoty 22 zł za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej. Przelewu należy dokonać na INDYWIDUALNE konto bankowe w ZUT, przeznaczone do opłat za legitymację studencką.

Tytuł wpłaty: opłata za legitymację studenckąWydział Budownictwa i Architektury ZUT

Właściciel rachunku: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Indywidualny nr konta bankowego, do opłat za legitymacje, zostanie przekazany drogą e-mailową, na adres poczty elektronicznej podany przez kandydatów w procesie rekrutacji. Warunkiem niezbędnym do zlecenia wydruku legitymacji studenckiej, jest wcześniejsze dotarcie przelewu na konto bankowe w ZUT.

Każdy student ZUT może posiadać tylko jedną legitymację studencką, dlatego dla osób studiujących na innych wydziałach uczelni NIE ZOSTANĄ wydrukowane kolejne legitymacje.

W dniu 05.09.2019 r. wiadomość z numerem konta zostanie rozesłana do kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: Architektura i Urbanistyka oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia.


Termin płatności 13.09.2019.

 

W razie nieotrzymania wiadomości e-mail z nr konta,  kandydaci przyjęci w I turze rekrutacji na w/w kierunki, proszeni są o kontakt pod adresem mdziendzik@zut.edu.pl