Informacje bieżące dla Studentów

Klaster Zróważona Infrastruktura ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską lub magisterską 25.03.2019 14:25

Praca na temat domów pasywnych projektowanych w oparciu o polskie technologie i produkty

Konkurs skierowany jest do osób studiujących na kierunkach oraz absolwentów kierunków:

  • budownictwo,
  • inżynieria środowiska
  • architektura

i pokrewnych oraz absolwentów tych kierunków, którzy w terminie do 30 września 2019 r., obronią prace magisterską lub inżynierską napisaną w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

I NAGRODA–1000PLN

II NAGRODA -500 PLN

Dodatkową nagrodą dla zwycięzców będzie staż w firmie produkcyjnej lub projektowej wybranej spośród członków Klastra Zrównoważona Infrastruktura.

Prace z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą Pracę dyplomową” oraz danymi uczestnika konkursu należy składać pocztą na adres:

Instytut Doradztwa Sp.zo.o. ul. Cegielniana 6B/2, 30-404 Kraków

lub osobiście w siedzibie Klastra Zrównoważona Infrastruktura w Kokotowie, Brzozowy zagajnik 741, 32-002 Kokotów

lub wysłać na adres: info@klasterzi.pl

 

Szczegóły konkursu: www.klasterzi.pl i na facebooku

Ogłoszenie o konkursie w formacie PDF

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 Formularz danych osobowych – uczestnika konkursu

Załącznik nr 2 - Zgoda na wykorzystanie wyników pracy w celach naukowych i promocyjnych