Informacje bieżące dla Studentów

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską – VII edycja 09.11.2018 12:51

 Konkurs na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską obronioną w roku ak. 2017/2018, organizowany pod patronatem

Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Szczecinie

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej -

Oddział w Szczecinie

Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o

Szczegóły konkursu zawiera Regulamin Konkursu dołączony poniżej w pliku PDF. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z dokumentem.

Harmonogram przeprowadzenia konkursu:

·         Przyjmowanie prac dyplomowych na konkurs do 22 listopada 2018 – budynek WBiA, pok. 202, u Pani Agnieszki Hreczuch, zgłoszenie pracy do konkursu należy przesłać na adres Teresa.Rucinska@zut.edu.pl

·         Ocena prac dyplomowych do 09.01.2019 (z możliwością zmiany terminu z przyczyn uzasadnionych przez Komisję Konkursową)

·         Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu w czasie uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów w roku ak. 2017/2018, która jest przewidziana na dzień 19 stycznia 2019 r.

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszenia pracy do konkursu- format PDF

Formularz zgłoszenia pracy do konkursu- format DOCX