Informacje bieżące dla Studentów

Spotkanie z delegacją profesorów z Auburn University, USA 16.05.2018 08:34

Doktoranci i Studenci ZUT

Jeśli chcecie  dowiedzieć się o możliwościach studiowania w Stanach Zjednoczonych to zapraszam na spotkanie z delegacją profesorów z Auburn University, USA, które odbędzie się 19 maja (sobota) o godz.10.00 na Wydziale Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, sala  302.

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. inż.  Zygmunt Meyer

 a gośćmi będą:

Professor George Flowers – Dean of Graduate School (pro-rektor d/s studiów magisterskich i doktorskich w Auburn University),

Professor Jeff Suhling – Chair of the Department of Mechanical Engineering (dziekan Wydziału Mechanicznego),

Professor Andrzej Nowak- Chair of the Department of Civil Engineering (dziekan Wydzialu Inżynierii Lądowej I Wodnej)

 

Profesor George Flowers przedstawi prezentację na temat:

„Graduate Studies at Auburn University”.

 Jest to idealna szansa na zapoznanie się z procedurami aplikacyjnymi oraz możliwościami stypendialnymi.

 

Serdecznie zapraszam

 Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Prof. Maria Kaszyńska