Informacje bieżące dla Studentów

UWAGA!! EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA I KIEROWANIE BUDOWĄ 04.09.2019 15:07

EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU

ORGANIZACJA I KIEROWANIE BUDOWĄ

PROWADZONEGO PRZEZ MGR INŻ. A.BARCZYK

ODBĘDZIE SIĘ 6 WRZEŚNIA 2019 (PIĄTEK)

GODZ. 8:15-9:00 SALA 326

 

Projekty z OiKB można oddawać 6 września 2019

w godzinach 9:15-11:00 gabinet 317