Informacje bieżące dla Studentów

UWAGA! STUDENCI 3 ROKU INZYNIERII ŚRODOWISKA 26.05.2020 08:55

W ramach OBOWIĄZKOWEGO przedmiotu Podstawy informacji naukowej.Biblioteka przygotowała kurs podstawy informacji naukowej dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury.


Należy wejść na stronę zut.edu.pl w zakładce Jednostki wybrać  Uczelniane Centrum Informatyki, tam po lewej stronie wybrać System zdalnego nauczania Moodle  aktywować link e-edukacja.zut.edu.pl

 

Należy zalogować się jak do konta uczelnianego.
Z kategorii kursów wybrać Wydział Budownictwa i Architektury, następnie wybrać Podstawy informacji naukowej. Po zapoznaniu się z kursem, wypełnić Test. Należy pamiętać o potwierdzeniu zakończenia testu, jeżeli tego potwierdzenia nie będzie, to oznacza że test jest niezakończony.
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 70%.