Informacje bieżące dla Studentów

Wybór przedmiotów obieralnych dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH 03.09.2019 09:02

-Budownictwo N1 sem. 8 -Inżynieria Środowiska N2 sem. 2

Uruchomiony został wybór przedmiotów obieralnych na semestr zimowy

Wybór dotyczy studentów kierunków i semestrów:

  • Budownictwo, studia niestacjonarne I-ego stopnia, semestr 8 (wybór na semestr 9) - wybór po jednym w 3 grupach przedmiotów

Informacje nt. przedmiotów można znaleźć na stronie KRK ZUT (rok planu 2015/16) pod tym adresem

  • Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne II-ego stopnia, semestr 2 (wybór na semestr 3) - wybór jednego z dwóch przedmiotów

Informacje nt. przedmiotów można znaleźć na stronie KRK ZUT (rok planu 2018/19) pod tym adresem


Wyjątkowo wyboru można dokonać nie poprzez e-dziekanat, tylko na stronie internetowej mturbo.zut.edu.pl

UWAGA! W każdej grupie przedmiotów uruchomiony zostanie tylko jeden przedmiot. Decyduje największa liczba głosów.

Wyboru można dokonywać do 09 września 2019 r.