Informacje bieżące dla Studentów

Wybór specjalności 06.12.2018 10:39

Budownictwo, studia stacjonarne I-ego stopnia, semestr 5

Szanowni Państwo

Uruchomiliśmy możliwość wyboru specjalności dla studentów Budownictwa S1 sem. 5

Wyboru można dokonać pod adresem mturbo.zut.edu.pl

Wybór będzie aktywny do 10 grudnia (poniedziałek) godz. 8.00

UWAGA!

Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim dokonali wyboru specjalności, ale nie awansowali na semestr 6, muszą zapisać się ponownie