Informacje bieżące dla Studentów

Wyniki zapisów na specjalności 12.12.2018 14:05

Budownictwo S1 semestr 5

Wstępne wyniki zapisu na specjalności, dla studentów Budownictwa S1 sem. 5 znajdują się tutaj

Ostateczne wpisanie studentów na specjalności nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu semestru zimowego 2018/19.

UWAGA! Uruchomienie danej specjalności jest zależne od spełnienia kryterium minimalnej liczby studentów.