Informacje bieżące dla Studentów

Wzory obowiązkowych umów ze studentami 05.10.2018 14:22

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Każdy student podejmujący naukę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zobowiązany jest do podpisania umowy z Uczelnią o warunkach odpłatności związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych.

Poniżej zamieszczamy wzory umów do zapoznania.