Informacje bieżące dla Studentów

Zaproszenie na wykład otwarty 04.06.2019 09:59

Zespół Dydaktyczny Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty Pana Tomasza Derenia
„Zarządzanie informacją przy użyciu CAD jako podstawa nowoczesnego budownictwa".

Szczegóły w załączniku