Dyplomy

Informacje dla dyplomantów

Zarządzenie NR 49 Rektora ZUT z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii - pobierz PDF

Procedurę zasad dyplomowania na uczelni i WBiA reguluje odpowiednio Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 8 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz Uchwała nr 264 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 14.09.2018 r.

 Zarządzenie nr 8 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie procedury procesu dyplomowania 

Uchwała nr 149/2018/2019 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z 17 kwietnia 2019 r. na kierunkach: Budownictwo i Inżynieria Środowiska Procedura i pozostałe załączniki do pobrania.

W przypadku uznania pogwałcenia praw autorskich przez dyplomanta, należy zastosować  procedurę postępowania antyplagiatowego (Uchwała nr 100/2018/2019 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie), która jest jednolita na wszystkich wydziałach  ZUT w Szczecinie

 

Uchwała nr 54  Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Procedur Dyplomowania do Regulaminu ZUT, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - treść uchwały Załączniki: PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WBIA kierunek: AiU stacjonarne I stopniaAiU stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 


Uchwała nr 55  Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Procedur Dyplomowania do Regulaminu ZUT, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku wzornictwo - treść uchwały. Załącznik: PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WBIA kierunek: Wzornictwo

 

Uchwała nr 100 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 20 marca 2019 w sprawie:  procedury postępowania antyplagiatowego na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały

 

Elementy układu pracy

Szablon pracy dyplomowej na WBiA

wzór okładki na płytę CD

Wniosek o dopuszczenie pracy do obrony Bu oraz IS

Wniosek o dopuszczenie pracy do obrony Bu oraz IS (komunikat Nr1/2020)

Podanie do prodziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego AiU oraz Wzornictwo S1

Podanie do prodziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego AiU oraz Wzornictwo S2 i N2

Podanie do prodziekana o przedłużenie terminu oddania pracy AiU, PAWiO i Wzornictwo

Podanie do prodziekana o przedłużenie terminu oddania pracy

Podanie do rektora o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Wzór recenzji z pracy

Protokół z egzaminu dyplomowego

Ponieważ w recenzji pracy dyplomowej powinno się cenić efekty kształcenia przypisane do pracy dyplomowej w programie kształcenia studenta, to można tą ocenę zrobić w kilku wariantach.

W celu przypomnienia efektów zawartych w pracy dyplomowej poniżej załączono odpowiednie sylabusy na Budownictwie i Inżynierii Środowiska.

Budownictwo S1, S1-IE, N1, S2 BE, S2 BH, S2 DUL, S2 KBI, S2 TOB, N2 KBI oraz N2 TOB.

Inżynieria Środowiska: S1_WiO, S1_WiK, S2_WiO, S2_WiK