Architektura i Urbanistyka

Egzamin dyplomowy Architektura i Urbanistyka poziom S1

Podczas obrony pracy dyplomowej zostaną zadane trzy pytania z zakresu podstawowego -  warunków technicznych, prawa budowlanego i sztuki budowlanej.


Egzamin dyplomowy Architektura i Urbanistyka poziom S2/N2

Rok akademicki 2017/2018


Komisja egzaminu dyplomowego - obrony pracy na S1 i S2 składa się z przewodniczącego, opiekuna, recenzenta i sekretarza. W komisji musi brać udział samodzielny pracownik naukowy.

Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego - Części Teoretycznej na kier. Architektura i Urbanistyka S2 w r.a. 2017/2018