Architektura i Urbanistyka

Tematy prac dyplomowych dla kierunku Architektura i Urbanistyka

Rada Programowa na kierunku AiU oraz PAWiO wydziału WBiA ZUT w Szczecinie zatwierdza przedstawione w formie załączników propozycje tematyki prac dyplomowych studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019.

 

Uchwała nr 1 2017-2018 Rady programowej kierunku AiU oraz PAWiO

 

Propozycja tematyki prac dyplomowych z KPA

Propozycja tematyki prac dyplomowych z KMiPTEA

Propozycja tematyki prac dyplomowych z KHiTA

Propozycja tematyki prac dyplomowych z KAWTiMP

Propozycja tematyki prac dyplomowych z KUiPP

Propozycja tematyki prac dyplomowych z ZGWiP