Licencja MSDN AA / Imagine

Licencja MSDN / Imagine

Informujemy pracowników dydaktycznych oraz studentów, że Wydział Budownictwa i Architektury posiada licencję Microsoft Imagine ( dawniej Dreamspark, MSDN AA). W ramach licencji można pobierać oprogramowanie firmy Microsoft (m.in systemy operacyjne, MS Project). Licencja NIE ZAWIERA pakietu Office (z wyjątkiem Accessa i Projecta).

Studentom zostało utworzone konto w systemie Dreamspark, przypisane do UCZELNIANEGO konta pocztowego. Adres e-mail ZUT jest jednocześnie loginem do serwisu Dreamspark. Studenckie konto pocztowe na ZUT ma postać: inicjały+5 cyfrowy nr albumu@zut.edu.pl (gdy nr albumu jest krótszy niż 5 cyfr to uzupełniany jest zerami z przodu numeru). Więcej informacji nt. poczty elektronicznej znajduje się pod tym adresem. Dane do logowania na konto Uczelnianej Sieci Komputerowej można otrzymać w Dziekanacie.

Założenie konta potwierdzane jest przysłaniem z serwisu MS Imagine automatycznej wiadomości e-mail, z informacją o założenia konta oraz prośbą o ukończenie procesu rejestracji.

W razie nieotrzymania wiadomości e-mail informującej o  założeniu konta Dreamspark prosimy o zgłaszanie sie do p. mgr Michała Turbo email: mturbo@zut.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni, którzy chcą otrzymać konto Dreamspark również proszeni są o kontakt z p. M. Turbo

Strona wydziałowego systemu MS Imagine