Architektura i Urbanistyka - stacjonarne I stopnia

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na czteroletnie studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji

Rok  Studiów

Plany obowiązujące od danego roku rekrutacjiSylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2018/2019I rokObowiązuje od 01.10.2018 r.KRK i sylabusy przedmiotów

2017/2018

II rok

Obowiązuje od 01.10.2017 r.

KRK i sylabusy przedmiotów

2016/2017

III rok

Obowiązuje od 01.10.2016 r.

KRK i sylabusy przedmiotów

2015/2016

IV rok

Obowiązuje od 01.10.2015 r.

KRK i sylabusy przedmiotów