Plany i programy studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo Specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie - Inżynier Europejski

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na czteroletnie studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji

Rok 

studiów

Plany obowiązujące od danego roku rekrutacji Sylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2018/2019I rokplany zatwierdzone w maju 2017 r.sylabusy przedmiotów
2017/2018 II rokplany zatwierdzone w maju 2017 r. sylabusy przedmiotów
2016/2017 III rokplany zatwierdzone w czerwcu 2015 r. sylabusy przedmiotów
2015/2016 IV rok 

plany zatwierdzone w czerwcu 2015 r.

sylabusy przedmiotów

 

Powrót