Wzornictwo stacjonarne II stopnia

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na dwuletnie studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji

Rok Studiów

Plany obowiązujące od danego roku rekrutacjiSylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2017/2018II rokObowiązuje od 01.10.2017 r.KRK i sylabusy przedmiotów