O nas

SKŁAD SEJMIKU WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW
na kadencję 2018/2020

 

Funkcja

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Przewodniczący

Dawid Kardas

dawid.kardas8@gmail.com

Vice-przewodniczący

Szymon Kaziszyn

szymonkaziszyn@gmail.com

Sekretarz

Kinga Wiśniewska

wisniewskah3h3@gmail.com

Członek

Małgorzata Wanat

mlawanat@gmail.com

Julia Błaż

julia.b@vp.pl

Weronika Gajdecka

weronika.gajdecka@wp.pl

Wiktoria Jasek

wika2097@wp.pl

Patrycja Bułhak

patrycja.bulhak98@gmail.com

Alicja Hawryszków

a.hawryszkow@gmail.com

Kacper Redosz

k.redosz@icloud.com