Informacje bieżące WBIA

Ankieta Studenta/Doktoranta 13.02.2018 15:05

Ankieta za semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż aktywowana została ankieta Studenta/Doktoranta za semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, jest ona w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą usprawnieniu procesu kształcenia na WBiA.

Ankieta dostępna jest po zalogowaniu się do E-dziekanatu w zakładce „Ankiety/Egzaminy”. Ankieta aktywna jest tylko do dnia 31.03.2018, po tym czasie nie będzie możliwości jej wypełnienia.

Więcej informacji o ankietach Studenta/Doktoranta znajdą Państwo pod tym adresem

mgr inż. Piotr Brzozowski, pełnomocnik dziekana WBiA ds. ankietyzacji