Informacje bieżące WBIA

Decyzje w sprawie stypendium Rektora 16.03.2018 08:42

Decyzje w sprawie przyznania stypendium Rektora dla kierunków: budownictwo i inżynieria środowiska są do odebrania w Dziekanacie ds. stypendialnych, p. 106 w budynku WBiA przy al. Piastów 50.

Dla kierunków Architektura i Urbanistyka, Wzornictwo oraz PAWiO w dziekanacie w budynku WBiA na ul. Żołnierskiej 50.