Informacje bieżące WBIA

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie 13.04.2018 11:33

zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Jerzego Nejranowskiego

Obrona odbędzie sięw dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 12.00
w sali 302 gmachu Wydziału Budownictwa i Architektury
przy al. Piastów 50 w Szczecinie

Temat rozprawy doktorskiej:

"Określenie poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych"

Zaproszenie na obronę