Informacje bieżące WBIA

Gratulacje dla naszego kolegi, dr inż. Pawła Sikory z Zespołu Dydaktycznego Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie WBiA 10.06.2019 15:14

dr inż. Paweł Sikora otrzymał stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Listę laureatów można znaleźć pod adresem:

www.fnp.org.pl/laureaci-start-2019/

 

Na 890 wnioskujących, stypendium uzyskało 100 osób z całego kraju. Stypendium otrzymała także dr inż. Anna Żywicka  z Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej z WBiHZ.
Laureatom serdecznie gratulujemy