Informacje bieżące WBIA

Gratulacje od Dziekana 18.07.2020 08:30

Pragnę Państwa poinformować, że Uchwałą nr 107 Senatu z dnia 25 maja i Zarządzeniem  nr 84 JM Rektora z dnia 9 czerwca Wydział Budownictwa i Architektury od dnia 1 września został przekształcony w dwa Wydziały: Wydział Architektury i Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska.

Komunikatem nr 27 JM Rektora z dnia 15 lipca 2020 r. dziekanami wydziałów wyznaczeni zostali:

Wydziału Architektury -  dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun. prof. ZUT,

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT.

Komunikatem nr 28 JM Rektora z dnia 17 lipca 2020 r. na przewodniczących rad dyscyplin powołani zostali:

- dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ZUT - sztuki plastyczne i konserwacji dzieł sztuki

- prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska -  inżynieria lądowa i transport

- dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT -  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

- prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski - architektura i urbanistyka

Przewodniczącym Rad Dyscyplin oraz Dziekanom obu nowych Wydziałów składam gratulacje i życzę w imieniu społeczności akademickiej "starego" Wydziału Budownictwa i Architektury sukcesów i realizacji planów służących rozwojowi obu Wydziałów.  

 

Prof. Maria Kaszyńska

Dziekan WBiA