Informacje bieżące WBIA

Informacja dotycząca pracy dziekanatu na ul. Piastów 50 20.07.2020 14:45

Dziekanat studiów niestacjonarnych - przerwa urlopowa od 24 lipca do 14 sierpnia 2020 roku.

Dziekanat studiów stacjonarnych - Inżynier Europejski; przerwa urlopowa od 24 lipca do 21 sierpnia 2020 roku.